MY MENU
부정클릭 감시중 (IP추적 형사고발 조치함)

영업안내

단가표

  가격 비고
뷔페 A type 17,000 B type 20,000 C type 22,000 1인기준
칵테일 A type 15,000 B type 17,000 C type 22,000 1인기준
티파티 A type 8,000 B type 10,000 C type 15,000 1인기준
도시 A type 6,000 B type 7,000 C type 10,000 1인기준
바베큐 40 ~70kg 400,000 ~ 700,000 1인기준
염가제공
  • 축하용 케익 / 얼음조각 / 국수 또는 우동 / 현수막 / 꽃사지 / 밴드 / 현악 3중주,5중주 / 오색천
예약문의
  • [TEL] 대구 053-634-6009, 경남 055-521-6009, 경북/구미 054-451-6009, 울산 052-249-6009 창원 055-237-0248, 안동/영주 054-823-6009 , 대구/동구 053-983-6039